Neurociències aplicades a l'educació

LÍNIA FORMATIVA EN NEUROEDUCACIÓ

 

L’evolució de la societat fomenta la innovació dins els centres educatius.Entenem la innovació educativa com un conjunt d’idees, processos i

estratègies, amb l’objectiu de produir canvis en la pràctica educativa actual.

 

El coneixement del cervell, augura una veritable revolució o canvi de paradigma en la manera d'entendre el procés d'ensenyança – aprenentatge i

indica la necessitat d'incorporar nous descobriments sobre el desenvolupament evolutiu de la persona, des dels primers anys de vida fins a la formació adulta,

i els processos d'aprenentatge que l'acompanyen.

 

Les Neurociències, aporten en el camp pedagògic coneixements fonamentals sobre les bases neuronals de l'aprenentatge, de la memòria, de les emocions i

de moltes altres funcions cerebrals que són, dia a dia, estimulades i enfortides a l'aula.

 

Que tot agent educatiu conegui i entengui com aprèn el cervell, com processa la informació, com controla les emocions, els sentiments, els estats

conductuals i com pot arribar a ser fràgil davant de determinats estímuls, arriba a ser un requisit indispensable per a la innovació pedagògica i la

transformació dels sistemes educatius.

A través d'un primer contacte amb les característiques funcionals del cervell, és possible desenvolupar estratègies, tècniques i metodologies compatibles

amb la biologia de l'aprenentatge.

 

La Neuroeducació reuneix les aportacions de la biologia, la psicologia, la neurociència cognitiva, les ciències del desenvolupament i de l'educació, amb

l’objectiu d’oferir als docents recursos pràctics que aconsegueixin potenciar, d’una manera eficaç, les capacitats cerebrals dels alumnes.

 

 

 

OBJECTIUS

 

 • Conèixer els processos neurobiològics implicats en el desenvolupament cognitiu.
 • Adquirir el concepte de neuroplasticitat cerebral i les seves implicacions educatives.
 • Diferenciar la maduració cerebral segons les etapes evolutives de l’alumne.
 • Aprendre metodologies d’ensenyança - aprenentatge agradables pel cervell.
 • Introduir estratègies efectives dins la pràctica educativa.

 

 

PROGRAMA

 

Nivell 1                                  Introducció a la Neuroeducació

 

 • Concepte de neuroeducació
 • El cervell i les seves possibilitats funcionals
 • Bases biològiques dels processos bàsics d’aprenentatge
 • L’emoció, desencadenant de l’aprenentatge
 • Etapes per a un aprenentatge significatiu
 • Potenciació i mielinització com a objectius pedagògics

 

Nivell 2                         Aplicació pràctica dins un context educatiu

 

 • La neuroeducació portada a l’aula
 • Descansos cerebrals com a eina pedagògica
 • Estratègies didàctiques i metodològiques compatibles amb el cervell