Centres Emocionalment Intel·ligents

LÍNIA FORMATIVA EN INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

 

L’evolució de la societat fa necessari que els contextos educatius s’adaptin oferint una educació de qualitat que fomenti un desenvolupament integral dels alumnes que tingui en compte tots els aspectes de la persona, en un món canviant, frenètic i exigent.

 

Són molts els estudis i experts que asseguren que l’èxit en la vida, no depèn tant de la intel·ligència tradicional, sinó més aviat de l’habilitat per a identificar, usar, entendre i gestionar les emocions.

 

Directius i docents de les escoles dediquen cada cop més esforç en desenvolupar habilitats i competències emocionals, fent que la satisfacció de les persones que hi treballen sigui un aspecte fonamental, que s’acaba traslladant als resultats dels centres, tant pel que fa a la qualitat educativa, com a l’ interès que desperta en pares i alumnes de la comunitat.

 

La societat del segle XXI ha creat noves demandes i reptes tant per l'escola com per als docents qüestionant els principis i els objectius educatius vigents. Actualment, l'èxit del professorat queda també vinculat a desenvolupar persones integrades en la societat, amb eines socials i emocionals que els permetin afrontar els reptes de la vida quotidiana, per això, és imprescindible completar la formació del professorat amb l'aprenentatge i desenvolupament d'aspectes socials i emocionals.

En aquest context, es fa indispensable formar mestres "emocionalment intel·ligents", que puguin complir el repte d'educar els seus alumnes amb una formació integral. Que a través de les seves experiències, puguin ensenyar a reconèixer, gestionar i expressar respectuosament les seves emocions.

El docent, com a líder emocional, s'encarrega de coordinar els esforços individuals i grupals, ajudant a fomentar les potencialitats de cada alumne.

El clima de l'aula, generat per l'actuació del mestre, impactarà definitivament en l’aprenentatge dels alumnes.

 

OBJECTIUS:

 • Conèixer l’origen i el significat del concepte de la Intel·ligència Emocional.
 • Conscienciar als docents de la necessitat de la utilització de la Intel·ligència Emocional dins l’aula.
 • Millorar el coneixement de les pròpies emocions i de les persones que l'envolten.
 • Desenvolupar habilitats d'autocontrol emocional.
 • Adquirir estratègies didàctiques per a facilitar el desenvolupament de la intel·ligència emocional dels alumnes en les diferents etapes educatives.
 • Potenciar la cooperació entre els diferents membres del centre educatiu.
 • Fomentar la interrelació dels alumnes de diferents etapes educatives per a potenciar el seu desenvolupament emocional.
 • Acompanyar al centre educatiu en la planificació de la difusió del projecte a famílies i dins l’entorn educatiu.

 

 

METODOLOGIA

 

En totes les sessions s'establirà una base teòrica acompanyada d'una orientació molt pràctica. A cada acció formativa s'utilitzaran múltiples exemples, dinàmiques, role play i casos que simulin escenaris de gestió reals, així com constants referències a la realitat del participant a l'aula per a un millor aprenentatge.

 

 

 

PROGRAMA

 

Nivell 1                                  Introducció a la Intel·ligència Emocional

 

 • Origen i evolució de la Intel·ligència Emocional
 • Competències emocionals
 • Neurociència i emoció
 • Gestió positiva de l’estrès
 • Comunicació en l’àmbit educatiu
 • Perfils professionals de comportament emocional

 

Nivell 2                         Intel·ligència Emocional aplicada a l’aula

 

 • Desenvolupament socioemocional del nen
 • Neurociència aplicada a l’aula
 • Estratègies didàctiques i pedagògiques d’integració de la Intel·ligència Emocional en la pràctica educativa
 • Competències emocionals aplicades a l’aula
 • Adaptació de les competències emocionals a cada etapa escolar
 • Subcompetències emocionals en les diferents etapes educatives

 

Nivell 3                         Projecte d’Escola Emocionalment Intel·ligent

 • Intel·ligència Emocional com a línia educativa de centre
 • Característiques d’un centre emocionalment intel·ligent
 • Estratègies metodològiques i organitzatives
 • Convivència Educativa

 

 

Nivell 4                         Comunicació Escola - Família

 

 • Comunicació emocionalment intel·ligent
 • Estratègies comunicatives eficaces
 • La família, agent educatiu actiu
 • Pla de Suport Educatiu a les Famílies