Metodologies Cooperatives

LÍNIA FORMATIVA D’APRENENTATGE COOPERATIU

 

Nombroses investigacions avalen l’eficàcia del treball cooperatiu en la millora del rendiment, la motivació per l'aprenentatge, el sentit de responsabilitat, la tolerància i, especialment, el desenvolupament de la capacitat de cooperació i millora de les relacions entre els alumnes en contextos heterogenis.

 

L'aprenentatge cooperatiu suposa un canvi en la mirada del procés d’ensenyament-aprenentatge de la institució educativa que porta a una reformulació de la tasca del professorat.

 

A través d’un procés de formació vivencial posem a disposició del professorat un conjunt d’eines, estratègies i recursos que els permetin potenciar aquesta nova mirada educativa, i gràcies a un posterior assessorament i tutorització vetllem perquè el centre implementi els canvis educatius, didàctics i pedagògics que els permetin  culminar el projecte amb èxit.

 

 Objectius

 

 • Conèixer les bases teòriques de l’Aprenentatge Cooperatiu
 • Potencia una relació positiva de l’alumnat amb el professorat i la institució escolar, caracteritzada per la simpatia, l’atenció i el respecte mutu
 • Fomenta una millor atenció i inclusió de l’alumnat donant resposta a la diversitat
 • Parteix de la detecció de les necessitats individuals que predisposa a donar una atenció més personalitzada
 • Adquirir eines, estratègies i recursos que permetin realitzar intervencions educatives eficaces sobre AC.
 • Definir i supervisar un Pla d’Acció concret per a cada nivell educatiu
 • Impulsar un Projecte de Centre que fomenti l’aplicació de l’Aprenentatge Cooperatiu en el centre escolar i que potencií la implicació de la comunitat educativa

 

 

 

METODOLOGIA

En totes les sessions s'establirà una base teòrica acompanyada d'una orientació molt pràctica. A cada acció formativa s'utilitzaran múltiples exemples, dinàmiques, role play i casos que simulin escenaris de gestió reals, així com constants referències a la realitat del participant a l'aula per a un millor aprenentatge.

 

PROGRAMA

 

Nivell 1                        Formació de l’equip docent

 • Contextualització i conceptes generals
 • Estructura i subestructures de l’Aprenentatge Cooperatiu
 • Àmbits d’intervenció dins el marc educatiu
 • Estratègies didàctiques i metodològiques que fomentin la implementació de l’AC

 

Nivell 2   Intervencions específiques en els diferents nivells educatius

 • Concreció d’objectius segons el nivell educatiu
 • Programació d’intervencions específiques dins el marc de l’aula
 • Disseny i Definició de Plans d’Acció
 • Assessorament, tutorització i seguiment de les intervencions didàctiques

 

Nivell 3                       Projecte de Centre

 • Elaboració d’un projecte educatiu que impliqui a la totalitat del centre escolar
 • Assessorament, tutorització, seguiment i supervisió de l’aplicació del projecte
 • Estratègies pedagògiques d’implicació i participació de la comunitat educativa en el projecte de centre