La nova cultura de l'aprenentatge

Aprenentatge actiu, alumne protagonista.

 

Habilitats del segle XXI

La creativitat

El pensament crític

Comentaris