Factors Clau per a treballar amb Aprenentatge Cooperatiu

05/11/2016

 

via @silvinacarraud

 

Aprenentatge Cooperatiu _ UNED

Estructura 1-2-4 _ Caps Numerats

El sac dels dubtes

Estructura Foli Giratori

Estructura Llapis al centre

Estructura Lectura Compartida

Comentaris