Elogi a l’aprenentatge cooperatiu en les Jornades d’Innovació Educativa a Airina.

18/04/2015

“ Amb l’aprenentatge cooperatiu es potencia l’aprenentatge de tot l’alumnat"

Interessant reflexió del Dr. Pere Pujolàs, professor titular de la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic,  per a iniciar les jornades d’innovació educativa a l’escola Airina.

L’Aprenentatge Cooperatiu és una metodologia estructurada que fomenta la interacció entre iguals com a base per a potenciar l’aprenentatge. S’utilitzen diverses estructures  escollides pel professor que tenen com a finalitat el treball conjunt de tots els alumnes que els permeti assolir objectius comuns tenint com a punt de partida una clara responsabilitat individual.

L’aplicació d’una metodologia cooperativa dins l’aula fomenta l’augment dels resultats acadèmics en els diferents nivells educatius, l’autoestima i l’automotivació de tos els alumnes, les habilitats socials, el respecte a la diferència i ens serveix com a vehicle per a treballar altres metodologies, com les Intel·ligències Múltiples, la Intel·ligència Emocional, l’aprenentatge basat en reptes i amb problemes, etc.

Felicitem al fantàstic equip del centre Airina i desitgem en un futur tornar-nos a trobar amb l’objectiu compartit d’oferir als alumnes maneres diferents i apassionants d’aprendre.

Comentaris