Bases Neurològiques i emocionals de la innovació educativa

13/12/2014

Va ser fantàstic poder acompanyar a l’associació Espiral en el seu 25è aniversari.

Espiral està formada d’un col·lectiu de professorat, persones amb formació tècnica, investigadors, estudiants i entitats, interessat en la promoció i l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació (TIC).

 

 

Les Neurociències, aporten al camp pedagògic coneixements fonamentals sobre les bases neuronals de l'aprenentatge, de la memòria, de les emocions i de moltes altres funcions cerebrals que són, dia a dia, estimulades i enfortides a través de la pràctica educativa. Que tot agent educatiu conegui i entengui com aprèn el cervell, com processa la informació, com controla les emocions, els sentiments, els estats conductuals i com pot arribar a ser fràgil davant de determinats estímuls, arriba a ser un requisit indispensable per a la innovació pedagògica i la transformació dels sistemes educatiu

Comentaris