La Salut emocional

10/09/2017

Càpsula IX

 

 

La Salut emocional

Actualment ja sabem que sense emoció no hi ha aprenentatge. Tot i que els processos d’aprenentatge són processos de causa multi factorial, la importància de l’estat emocional hi establirà una influència directa.

Tot i que existeixen multitud de programes educatius destinats a fomentar un desenvolupament emocional saludable, el sistema educatiu encara tendeix a minimitzar la importància dels processos emocionals a mesura que l’alumne va avançant dins el sistema educatiu. En aquest punt, ens aproximarem a la importància de l’educació emocional i el desenvolupament de les competències emocionals per a gaudir d’un bon benestar personal i social.

 

Educació emocional

Entenem l’educació emocional com un procés educatiu continu, un acompanyant indispensable per a millorar el desenvolupament cognitiu de la persona, i per tant, ha d’estar present durant la formació al llarg de tota la vida. A nivell educatiu, l’educació emocional facilita l’autogestió personal i les conductes constructives envers el procés d’aprenentatge. Acompanyar en el procés d’educació emocional significa facilitar el desenvolupament de les competències intrapersonals i interpersonals[1].

Les competències intrapersonals faciliten adquirir un correcte benestar subjectiu. Engloben la consciència emocional, la regulació emocional i l’autonomia emocional.

  • Consciència emocional: Capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i de les emocions dels altres, incloent-hi l’habilitat de captar el clima emocional d’un determinat context.
  • Regulació de les emocions: Capacitat per a gestionar les emocions de forma adequada.
  • Autonomia Emocional: Aquesta competència inclou un conjunt de característiques i elements relacionats amb l’autogestió personal.

 

A continuació desglossem les microcompetències que inclouen:

 

CONSCIÈNCIA EMOCIONAL

 

Presa de consciència de les pròpies emocions

Donar nom a les pròpies emocions i comprendre les emocions dels altres

Prendre consciència de la interacció entre emoció, cognició i comportament

 

REGULACIÓ EMOCIONAL

 

Expressió emocional

Capacitat per a la regulació emocional

Habilitats d'afrontament

Competència per a autogenerar emocions positives

 

AUTONOMIA EMOCIONAL

 

Autoestima

Automotivació

Actitud positiva

Responsabilitat

Autoeficàcia emocional

Anàlisi crítica de normes socials

Resiliència per afrontar situacions adverses

 

 

Les competències interpersonals faciliten adquirir un correcte benestar amb el món que ens envolta. Engloben la competència social i les competències per a la vida i el benestar. 

  • Competència social: La capacitat per mantenir bones relacions amb altres persones.
  • Competències de Vida i Benestar: Capacitat per adoptar comportaments apropiats i responsables de solució de problemes personals, familiars, professionals i socials.

A continuació desglossem les microcompetències que inclouen:

 

 

COMPETÈNCIA SOCIAL

Dominar les habilitats socials bàsiques

Respecte pels altres

Comunicació receptiva

Comunicació expressiva

Compartir emocions

Comportament prosocial i cooperació

Assertivitat

Prevenció i solució de conflictes

Capacitat de gestionar situacions emocionals

 

COMPETÈNCIES PER A LA VIDA I EL BENESTAR

 

Fixar objectius adaptatius

Buscar ajuda i recursos

Ciutadania activa, cívica, responsable, crítica i compromesa

Benestar subjectiu

Fluir

 

És imprescindible desenvolupar en els centres educatius, programes d’educació socioemocionals intencionals i sistemàtics.

 

 

[1] Model de Competències Emocionals del Grup de Recerca i Orientació Psicopedagògica (GROP) de la Universitat de Barcelona, liderat pel Dr. Rafael Bisquerra.