La Neuroeducació _ Què és?

08/09/2017

Càpsula VII

 

Una aproximació a la Neuroeducació


 

La Neuroeducació és una displicina, de creació relativament recent, que neix de la interacció de les Neurociències (l’estuid de cervell i les seves fucnions), la pedagogia (El procés d’aprenetnatge i les diferències individuals) i la psicologia (la ment i la salut), amb la finalitat d’aconseguir un aprenentatge òptim adaptat a totes les individualitats.  

 

 

Bramwell, 2010

 

La Neuroeducació es una trobada entre les ciències de l’educació i les neurociències, per a aquest motiu, se l’ha anomenta també, neurociències educatives. Es pot considerar com una transdsciplina, que integra els descobriments relacionats amb la neurociència, aportant una vessant pedagògica pràctica.

Comentaris