Coneixem-nos! _ Les emocions

03/09/2017

Càpsula IV

 

 

Les emocions i els records


 

Els records que representen part de la nostra existència i que forment part de la nostra identitat romanen tant arrelats a la nostra memòria degut a que porten implícita una emoció positiva associada.

La nostra memòria, va seleccionant aquells successos que tenen un sentit per a la nostra trajectòria vital, i aquesta selecció està íntimament lligada a l’emoció.

Com estimula o inhibeix l’emoció al procés de memorització?

L’emoció modula l’experiència subjectiva del record, i els records de successos emocionals (sobretot positius) comporten més detalls sensorials (visuals, auditius, olfactius, etc.), i es troben més ben situats en el context que els pertoca (data, lloc, etc.) que no pas els successos neutres. Això enforteix el seu record posterior amb molts més detalls.

L’emoció actua sobre l’etapa de consolidació dels records, evitant que aquests s’erosionin i resisteixin millor el pas del temps.

 

Com ens afecta la represió emocional?


 

El control emocional en forma de repressió dels sentiments comporta efectes somàtics a curt i llarg termini, també s’ha demostrat que aquestes persones triguen més a resoldre tasques intel·lectuals i recorden pitjor les vivències emocionals.

Kevin Ochsner i Silvia Bunge van experimentar amb el control emocional de dos grups de persones als quals se’ls va mostrar imatges molt dures. Un dels grups va rebre estratègies per modificar els pensaments a mesura que visualitzaven les imatges. El resultat va ser que als participants del grup amb l’estratègia de modificació dels pensaments  se’ls activava el còrtex prefrontal, encarregat del control executiu, i que com més s’activava, més calma hi havia a la zona del sistema límbic i concretament de l’amígdala, encarregada de les emocions negatives.

Així, les estratègies cognitives ajuden a regular les emocions.

Cada vegada té major suport la tesi que els valors i representació culturals impregnen la vivència subjectiva de les emocions, així per exemple, els occidentals tenen major tendència a creure que reprimir els sentiments pot ser causa de malalties somàtiques, mentre que a l’orient es creu que un ànim equilibrat representa un signe de salut física i psíquica.

 

 

 

Comentaris